Graag nodigen wij u uit voor een NVvGT- online meeting, met lezingen en ALV met als onderwerp:

Het nieuwe nu


De studiemiddag vindt plaats op vrijdag 19 maart 2021
Online

Programma: download pdf

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar: info@nvvgt.nl. Uw inschrijving ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 16 maart 2021.
U ontvangt na aanmelding een link om aan het Webinar deel te nemen, met daarbij enige uitleg hoe een Webinar werkt.

Deze is gratis voor leden en niet leden, met als doelstelling dat meer mensen de NVvGT leren kennen.

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar: info@nvvgt.nl. Uw inschrijving ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 16 maart 2021.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Karin van Bakel
Secretariaat NVvGT
T +31 (0)40 296 99 15
E info@nvvgt.nl

Wij hopen u op vrijdag 19 maart 2021 online te mogen verwelkomen!